تازه های کتابخانه

دایره المعارف پیامبران

 • نویسنده: افسانه موسوی‌گرمارودی
 • ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: تصویر‌گر: ملکی جو
 • موضوع: ; پیامبران -- سرگذشتنامه

قصه ی گلهای قالی

 • نویسنده: نویسنده نادر ابراهیمی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1382
 • مترجم: تصویر‌گر: زرین کلک
 • موضوع: ; خیال پردازی در کودکان

گنبد خورشید

 • نویسنده: تالیف معصومه مهری قهفرخی
 • ناشر: علیون
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: کلاهی دهکردی
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق. -- شعر

مرد خوشبخت

 • نویسنده: به روایت جعفر ابراهیمی (شاهد)
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1394‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: اخوان
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫‏‫(ع)‬‬‬ ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

زن دروغگو

 • نویسنده: به روایت جعفر ابراهیمی (شاهد)
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1394‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: اخوان
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫‏‫(ع)‬‬‬ ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

دشمن مهربانی

 • نویسنده: به روایت جعفر ابراهیمی (شاهد)
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1394‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: اخوان
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫(ع)‬‬‬ ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

پرده و نسیم

 • نویسنده: به روایت جعفر ابراهیمی (شاهد)
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1394‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: اخوان
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫‏‫(ع)‬‬‬ ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

نگین گران‌بها

 • نویسنده: به روایت جعفر ابراهیمی (شاهد)
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1394‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: اخوان
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‫(ع)‬‬‬ ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

زخم فرزند

 • نویسنده: به روایت جعفر ابراهیمی (شاهد)
 • ناشر: قدیانی، کتاب‌های بنفشه
 • سال نشر: 1394‬‬
 • مترجم: تصویر‌گر: اخوان
 • موضوع: ;علی‌بن محمد ‏‏‫(ع)‬‬‬ ام‍ام‌ ده‍م‌‏ ‏‫212 -‏ 254ق.‏‬ -- داستان

امام رضا علیه‌السلام و ایران

 • نویسنده: حسین حر
 • ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ;علی‌بن‌موسی (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌، ۱۵۳ - ۲۰۳ق.